دانشگاه سمنان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه سمنانرئیس دانشگاهدکترمسعود نصیری زرندی023-33328860-
دانشگاه سمنانمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترفرشاد ورامینیان33654336-
دانشگاه سمنانمعاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعیدکتربهروز گل محمدی33654114-
دانشگاه سمنانمعاون پژوهش وفناوریدکترسیف ا... سعدالدین33654138-
دانشگاه سمنانمعاون اداری ، مالی و مدیریت منابعدکترفرزین یغمائی33654070-
دانشگاه سمنانسرپرست معاونت عمرانیدکتر محمدعلی کافی31535625-
دانشگاه سمنانسرپرست معاونت فرهنگی واجتماعیدکتربهروز گل محمدی33654148-
دانشگاه سمنانرئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردکتراصغر اکبری فرود31532700-
دانشگاه سمنانرئیس دانشکده مهندسی عمراندکترمجید قلهکی31535200-
دانشگاه سمنانرئیس دانشکده علوم انسانیدکترقدرت ا... خیاطیان31532186-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.