دانشگاه سمنان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه سمنانرئیس دانشگاهدکترمسعود نصیری زرندی۰۲۳-۳۳۳۲۸۸۶۰
دانشگاه سمنانمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترفرشاد ورامینیان۳۳۶۵۴۳۳۶
دانشگاه سمنانمعاون دانشجوییدکتربهروز گل محمدی۳۳۶۵۴۱۱۴
دانشگاه سمنانمعاون پژوهش وفناوریدکترسیف ا... سعدالدین۳۳۶۵۴۱۳۸
دانشگاه سمنانمعاون اداری ، مالی و مدیریت منابعدکترفرزین یغمائی۳۳۶۵۴۰۷۰
دانشگاه سمنانسرپرست معاونت عمرانیدکتر محمدعلی کافی۳۳۶۵۴۱۵۲
دانشگاه سمنانسرپرست معاونت فرهنگی واجتماعیدکتربهروز گل محمدی۳۳۶۵۴۱۴۸
دانشگاه سمنانرئیس دانشکده برق و کامپیوتردکتر پرویز کشاورزی۳۳۶۵۴۲۶۴
دانشگاه سمنانرئیس دانشکده عمراندکترمجید قلهکی۳۳۶۵۴۱۲۱
دانشگاه سمنانرئیس دانشکده علوم انسانیدکترقدرت ا... خیاطیان۳۳۶۵۴۰۸۵
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.