دانشگاه سمنان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه سمنانرئیس دانشگاهدکترمسعود نصیری زرندی۰۲۳-۳۳۳۲۸۸۶۰
دانشگاه سمنانمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترحمیدرضا محمدیان سمنانی۳۳۶۵۴۳۳۶
دانشگاه سمنانمعاون دانشجوییدکتربهروز گل محمدی۳۳۶۵۴۱۱۴
دانشگاه سمنانمعاون پژوهش وفناوریدکترعلی حقیقی اصل۳۳۶۵۴۱۳۸
دانشگاه سمنانمعاون اداری و مالیدکترمسعود نصیری زرندی۳۳۶۵۴۰۷۰
دانشگاه سمنانسرپرست معاونت عمرانیدکتر محمدعلی کافی۳۳۶۵۴۱۵۲
دانشگاه سمنانسرپرست معاونت فرهنگی واجتماعیمحمدحسن یوسفی۳۳۶۵۴۱۴۸
دانشگاه سمنانرئیس دانشکده برق و کامپیوتردکتر پرویز کشاورزی۳۳۶۵۴۲۶۴
دانشگاه سمنانرئیس دانشکده عمراندکترمجید قلهکی۳۳۶۵۴۱۲۱
دانشگاه سمنانرئیس دانشکده علوم انسانیدکترقدرت ا... خیاطیان۳۳۶۵۴۰۸۵