دانشگاه سلمان فارسی کازرون

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه سلمان فارسی کازرونسرپرست دانشگاهدکترانوشیروان غفاری پور۰۷۱-۴۲۲۲۳۴۴۴
دانشگاه سلمان فارسی کازرونسرپرست معاون دانشجوییدکترمسلم عباسی۴۲۲۱۲۳۰۴
دانشگاه سلمان فارسی کازرونمعاون آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلیدکترعلی مجیدی نیا۴۲۲۱۲۳۰۵
دانشگاه سلمان فارسی کازرونمعاون اداری ومالیدکترمحتشم محمدی۴۲۲۲۹۵۶۵
دانشگاه سلمان فارسی کازرونمعاون فرهنگی واجتماعیدکترمهدی رضایی۴۲۲۱۲۳۰۵
دانشگاه سلمان فارسی کازرونمدیرروابط عمومی واموربین المللابراهیم آروند۴۲۲۲۱۲۰۵