دانشگاه زابل

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلنقش سازمانی
دانشگاه زابلرئیس دانشکده آب وخاکدکترفرزاد حسن پور۳۱۲۳۲۱۷۵
دانشگاه زابلرئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیدکترحبیب الله مشهدی۳۲۲۳۵۴۷۸
دانشگاه زابلرئیس دانشکده دامپزشکیدکترمحمد رهنما۳۱۲۳۲۲۵۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده علومدکترشهلا نجفی۳۱۲۳۲۱۸۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترمحمودرضا ملائی نیا۳۱۲۳۲۰۲۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده منابع طبیعیدکتراحمد پهلوان روی۳۲۲۳۲۶۰۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده هنرومعماریدکترحمید حسنعلی پور۳۱۲۳۲۰۱۰
دانشگاه زابلرئیس دانشکده کشاورزیدکترپیمان افراسیاب۳۱۲۳۲۱۰۰
دانشگاه زابلرئیس پژوهشگاهدکترمحمود سلوکی۳۱۲۳۲۰۸۸
دانشگاه زابلسرپرست حوزه معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترمجید علیپور اسکندانی۳۱۲۳۲۰۳۰