دانشگاه زابل

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلنقش سازمانیفکس
دانشگاه بیرجندرئیس دانشگاهدکتراحمد خامسان056-31021000رییس سازمان32202009
دانشگاه بیرجندمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحسن آیتی3102300032202519
دانشگاه بیرجندمعاون دانشجوییدکترمحسن خورشیدزاده3102500032202519
دانشگاه بیرجندمعاون پژوهشی و فناوریدکترحمیدرضا نجفی3102200032202515
دانشگاه بیرجندمعاون اداری و مالیدکترسیدوحید اسلامی3102400032202006
دانشگاه بیرجندمعاون فرهنگی واجتماعیدکترعلی زنگویی3220211032202123
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترحسن امامی3220204432202120
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده فنی و مهندسی فردوسدکترمصطفی واحدی پور3273200032732000
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده هنردکترحسین بارانی3222722532227225
دانشگاه بیرجندمدیر روابط عمومی و اطلاع رسانیدکترسامان فرزین3102110132202245
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.