دانشگاه زابل


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلنقش سازمانی
دانشگاه بیرجندرئیس دانشگاهدکتراحمد خامسان056-31021000رییس سازمان
دانشگاه بیرجندمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحسن آیتی31023000
دانشگاه بیرجندمعاون دانشجوییدکترمحسن خورشیدزاده31025000
دانشگاه بیرجندمعاون پژوهشی و فناوریدکترحمیدرضا نجفی31022000
دانشگاه بیرجندمعاون اداری و مالیدکترسیدوحید اسلامی31024000
دانشگاه بیرجندمعاون فرهنگی واجتماعیدکترعلی زنگویی32202110
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترحسن امامی32202044
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده فنی و مهندسی فردوسدکترمصطفی واحدی پور32732000
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده هنردکترحسین بارانی32227225
دانشگاه بیرجندمدیر روابط عمومی و اطلاع رسانیدکترسامان فرزین31021101