دانشگاه دامغان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه دامغانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترسیدعلی پورموسوی۳۵۲۲۰۰۸۷
دانشگاه دامغانمعاون دانشجوییدکتر اکبر هاشمی برزآبادی۳۵۲۲۰۲۲۱
دانشگاه دامغانمعاون فرهنگیدکترمسیب احمدی۳۵۲۲۰۲۲۸
دانشگاه دامغانمعاون پژوهشی و فناوریدکتر محمدتقی قربانیان۳۵۲۲۰۱۱۲
دانشگاه دامغانمعاون اداری و مالیدکتررشید ولی۳۵۲۲۰۰۹۶
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده ریاضیدکترغلامرضا عباسپور۳۵۲۲۰۰۹۲
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده شیمیدکترسیدابوالقاسم آقاپور حصیری۳۵۲۲۰۰۹۵
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده علوم زمیندکترسیدمحمود حسینی نژاد۳۵۲۲۰۰۹۱
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده فیزیکدکترحسین چراغچی۳۵۲۲۰۰۹۰
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده زیست شناسیدکترتقی لشکر بلوکی۳۵۲۲۰۲۳۷
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۴۰۰