دانشگاه دامغان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه دامغانسرپرست دانشگاهدکتر سید سعیدالرضا اسلامی۰۲۳-۳۵۲۲۰۲۲۰-
دانشگاه دامغانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترسیدعلی پورموسوی۳۵۲۲۰۰۸۷
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده فیزیکدکترحسین چراغچی۳۵۲۲۰۰۹۰
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده علوم زمیندکترسیدمحمود حسینی نژاد۳۵۲۲۰۰۹۱
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده ریاضیدکترغلامرضا عباسپور۳۵۲۲۰۰۹۲
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده شیمیدکترسیدابوالقاسم آقاپور حصیری۳۵۲۲۰۰۹۵
دانشگاه دامغانمعاون اداری و مالیدکتررشید ولی۳۵۲۲۰۰۹۶
دانشگاه دامغانمعاون پژوهشی و فناوریدکتر محمدتقی قربانیان۳۵۲۲۰۱۱۲
دانشگاه دامغانمعاون دانشجوییدکتر اکبر هاشمی برزآبادی۳۵۲۲۰۲۲۱
دانشگاه دامغانمعاون فرهنگیدکترمسیب احمدی۳۵۲۲۰۲۲۸
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۴۰۰