دانشگاه دامغان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه دامغانمعاون دانشجوییدکتر اکبر هاشمی برزآبادی۳۵۲۲۰۲۲۱
دانشگاه دامغانسرپرست دانشگاهدکتر سید سعیدالرضا اسلامی۰۲۳-۳۵۲۲۰۲۲۰-
دانشگاه دامغانمعاون پژوهشی و فناوریدکتر محمدتقی قربانیان۳۵۲۲۰۱۱۲
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده زیست شناسیدکترتقی لشکر بلوکی۳۵۲۲۰۲۳۷
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده فیزیکدکترحسین چراغچی۳۵۲۲۰۰۹۰
دانشگاه دامغانمعاون اداری و مالیدکتررشید ولی۳۵۲۲۰۰۹۶
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده شیمیدکترسیدابوالقاسم آقاپور حصیری۳۵۲۲۰۰۹۵
دانشگاه دامغانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترسیدعلی پورموسوی۳۵۲۲۰۰۸۷
دانشگاه دامغانمدیرگروه عمومی ومعارف اسلامیدکترسیدمحمدرضا میرسید۳۵۲۲۰۲۴۷
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده علوم زمیندکترسیدمحمود حسینی نژاد۳۵۲۲۰۰۹۱
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۴۰۰