دانشگاه دامغان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده ریاضیدکترغلامرضا عباسپور۳۵۲۲۰۰۹۲
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده علوم زمیندکترسیدمحمود حسینی نژاد۳۵۲۲۰۰۹۱
دانشگاه دامغانرئیس دانشکده فیزیکدکترحسین چراغچی۳۵۲۲۰۰۹۰
دانشگاه دامغانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترسیدعلی پورموسوی۳۵۲۲۰۰۸۷
دانشگاه دامغانسرپرست دانشگاهدکتر سید سعیدالرضا اسلامی۰۲۳-۳۵۲۲۰۲۲۰-
نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۴۰۰