دانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهران

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهرانسرپرست دانشگاهدکترمحمد اناری عباسی نژاد۰۳۴-۳۴۳۲۲۹۶۲
دانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهرانمسئول کل معاونت هافاطمه محمدی۳۴۳۲۲۹۶۲
دانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهرانمسئول روابط عمومیفاطمه چاهخوئی رضایی۳۴۳۲۲۹۶۲