دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)مسئول دفتر کارآفرینی ارتباط با صنعتربابه تقی زاده32012411-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)رئیس دفترریاست، روابط عمومی و امور بین المللمحمدجواد رضایی32012112-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)رئیس گروه طرح و برنامهمحمد طالاری32012150-
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)رئیس اداره حراستمحمدرضا براتی32012130-
نمایش ۱۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.