دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه حضرت معصومه(س) قمسرپرست دانشگاهدکترابراهیم عبدی پور025-33209030-102
دانشگاه حضرت معصومه(س) قممعاون اداری و مالیرضا علیزاده33209030-200
دانشگاه حضرت معصومه(س) قممعاون دانشجویی و فرهنگیمحمدرضا فلاح33209030-400
دانشگاه حضرت معصومه(س) قممعاون آموزش و پژوهشسیدحسام الدین لسانی33209030-300
دانشگاه حضرت معصومه(س) قممدیرروابط عمومی واموربین المللمحمدجواد رضایی33209030-104
دانشگاه حضرت معصومه(س) قممدیرآموزش وتحصیلات تکمیلیحسین معینی33209030-333
دانشگاه حضرت معصومه(س) قممدیرپژوهش و فناوریفائزه ارکان33209030-306
دانشگاه حضرت معصومه(س) قممدیریت امور دانشجوییهادی باقری ثالث33209030-401
دانشگاه حضرت معصومه(س) قممدیریت فرهنگی اجتماعیسیده فاطمه حسینی33209030-403
دانشگاه حضرت معصومه(س) قممدیراموراداریمحمدرضا براتی33209030-111