دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)رئیس دانشکدهدکترابراهیم عبدی پور025-33209030-102
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)سرپرست معاونت اداری و مالیحسن عزیزی33209030-200
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)معاون دانشجویی و فرهنگیمحمدرضا فلاح33209030-400
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)معاون آموزش و پژوهشسیدحسام الدین لسانی33209030-300
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیرروابط عمومی واموربین المللمحمدجواد رضایی33209030-104
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیرآموزش وتحصیلات تکمیلیحسین معینی33209030-333
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیرپژوهش و فناوریدکترفاطمه زمانی33209030-306
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیریت امور دانشجوییهادی باقری ثالث33209030-401
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیریت فرهنگی اجتماعیسیده فاطمه حسینی33209030-403
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)مدیراموراداریمحمدرضا براتی33209030-111