دانشگاه تهران

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تهرانسرپرست دانشگاهدکتر سیدمحمد مقیمی۶۶۴۶۹۸۲۴-
دانشگاه تهرانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر محمود کمره‌ای۶۶۴۶۲۶۹۷
دانشگاه تهرانمعاون دانشجویی و فرهنگیغلامرضا جمشیدها۶۶۴۱۸۵۰۰
دانشگاه تهرانمعاون پژوهشیدکترمحمد رحیمیان۶۶۴۰۰۰۵۹
دانشگاه تهرانمعاون اداری و مالیسیدجواد ساداتی نژاد۶۶۴۶۰۴۰۵
دانشگاه تهرانمعاون طرح و برنامهدکتر سیدسعیدرضا عاملی۶۶۴۶۹۸۲۳
دانشگاه تهرانرئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامیدکتر سیدمحمدرضا امام۸۸۷۴۲۶۵۵
دانشگاه تهرانرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر منوچهر اکبری۶۶۴۰۹۵۳۹
دانشگاه تهرانرئیس دانشکده اقتصاددکتر خلیلی عراقی۸۸۶۳۰۱۰۶
دانشگاه تهرانرئیس دانشکده دامپزشکیدکتر پرویز تاجیک۶۶۹۲۹۵۳۲
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.