دانشگاه تفرش

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه تفرشرئیس دانشگاهدکترحمیدرضا صبا0863-36227385
دانشگاه تفرشمسئول نهادنمایندگی مقام معظم رهبریحجت الاسلام دکترسیدمهدی قاضی زاده36227239
دانشگاه تقرشمدیر حراستجعفر جاجیلوئی36241333
دانشگاه تفرشمعاون پژوهشی وفناوریدکترسهیل واشقانی فراهانی۳۶۲۲۷۱۲۵
دانشگاه تفرشمعاون دانشجویی وفرهنگیدکترمحمد حبیبی۳۶۲۲۷۴۱۸
دانشگاه تفرشمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتراسماعیل نظری کیاشی۳۶۲۲۷۴۲۰
دانشگاه تفرشمعاون اداری ومالی ومدیریت منابعدکترنبی ا... گودرزوند چگینی۳۶۲۲۷۶۵۹
دانشگاه تفرشرئیس دانشکده ریاضیدکترعلی پارسیان۳۶۲۴۱۲۳۷
دانشگاه تفرشرئیس دانشکده مهندس صنایعدکترحمیدرضا گلمکانی۳۶۲۴۱۲۵۷
دانشگاه تفرشرئیس دانشکده مهندسی عمراندکترناصر عرفاتی۳۶۲۴۱۲۵۸