دانشگاه تفرش

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تفرشرئیس دانشگاهدکترحمیدرضا صبا0863-36227385
دانشگاه تفرشمعاون اداری ومالی ومدیریت منابعدکترنبی ا... گودرزوند چگینی۳۶۲۲۷۶۵۹
دانشگاه تفرشمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتراسماعیل نظری کیاشی۳۶۲۲۷۴۲۰
دانشگاه تفرشمعاون پژوهشی وفناوریدکترسهیل واشقانی فراهانی۳۶۲۲۷۱۲۵
دانشگاه تفرشمعاون دانشجویی وفرهنگیدکترعلی پارسیان۳۶۲۲۷۴۱۸
دانشگاه تفرشرئیس دانشکده مهندس صنایعدکترحمیدرضا گلمکانی۳۶۲۴۱۲۵۷
دانشگاه تفرشرئیس دانشکده مهندسی برقدکترهمایون مشگین کلک۳۶۲۴۱۲۶۱
دانشگاه تفرشرئیس دانشکده مهندسی عمراندکترناصر عرفاتی۳۶۲۴۱۲۵۸
دانشگاه تفرشرئیس دانشکده ریاضیدکترمحمد افضلی نژاد۳۶۲۴۱۲۳۷
دانشگاه تفرشرئیس اداره روابط عمومیسمیه هدایتی36241333
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.