دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی مکانیکدکترکیومرث مظاهری بادی82884909
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده حقوقدکترمرتضی شهبازی نیا82883650
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم زیستیدکترخسرو خواجه82884407-4440
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده منابع طبیعی وعلوم دریاییدکترعلیرضا ریاحی بختیاری011-44553101
دانشگاه تربیت مدرسمدیرروابط عمومیمحمدحسن نصرتیی82883188-3108
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست مرکزآموزش زبان فارسیدکتر سعید بزرگ بیگدلی88630232
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزکارآفرینیدکترحمید خداداد حسینی82883620-4621
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پژوهشکده مهندسی آبدکترعلی اکبرصالحی نیشابوری82883998-4342
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شبکه های قدرتدکترحسین سیفی۸۸۰۰۴۵۵۶
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزملی مطالعات برنامه ریزی شبکهدکترحسین سیفی82220121
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰