دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مدیریت واقتصاددکترخداداد حسینی-
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده منابع طبیعی وعلوم دریاییدکترعلیرضا ریاحی بختیاری011-44553101
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزمطالعات مدیریت و توسعه فناوردکتراسداله کردنائیج22291235
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده کشاورزیدکتررسول واعظ ترشیزی44580500-48290
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست پارک علم وفناوریدکترفتح اله امی66919151
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزملی مطالعات برنامه ریزی شبکهدکترحسین سیفی82220121
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست دانشگاهدکترفرهاد دانشجو82882005-
دانشگاه تربیت مدرسمعاون پشتیبانی ومنابع انسانیدکترسیدمهدی موسوی82882008
دانشگاه تربیت مدرسمعاون پژوهشی و فناوریدکتر یعقوب فتح‌الهی ننه کران82882009
دانشگاه تربیت مدرسمعاون فرهنگی واجتماعیدکترمحمدرضا امین ناصری82883019
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰