دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پژوهشکده اقتصاددکترعباس عصاری آرانی82883903
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده هنردکترعلی اکبر تقوائی۸۸۰۰۸۰۹۰
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پژوهشکده مهندسی آبدکترعلی اکبرصالحی نیشابوری82883998-4342
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزفرهنگ و اندیشه دینیدکترعلی حاجی خانی88011001
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزتحقیقات چابهاردکترعلیرضا حیدرنیا88630028-29
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده منابع طبیعی وعلوم دریاییدکترعلیرضا ریاحی بختیاری011-44553101
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم انسانیدکترغلامحسین غلامحسین زاده82883601
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست پارک علم وفناوریدکترفتح اله امی66919151
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست دانشگاهدکترفرهاد دانشجو82882005-
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزتحقیقات وتوسعه زیست فناوریدکترمجید صادقی زاده۸۸۰۱۱۰۰۱
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰