دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست دانشگاهدکترفرهاد دانشجو82882005-
دانشگاه تربیت مدرسمعاون آموزشیدکترمحمدرضا کلباسی82883145-4180
دانشگاه تربیت مدرسمعاون دانشجوییدکترمحمدرضا اصلاحچی82884712
دانشگاه تربیت مدرسمعاون پژوهشی و فناوریدکتر یعقوب فتح‌الهی ننه کران82882009
دانشگاه تربیت مدرسمعاون پشتیبانی ومنابع انسانیدکترسیدمهدی موسوی82882008
دانشگاه تربیت مدرسمعاون فرهنگی واجتماعیدکترمحمدرضا امین ناصری82883019
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم انسانیدکترغلامحسین غلامحسین زاده82883601
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردکترحمیدرضا مومنی82883992
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی عمران و محیط زیستدکترحمزه شکیب82884914
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی شیمیدکترمهدی رازقی کاشانی82883517
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰