دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسمعاون پژوهشی و فناوریدکتر یعقوب فتح‌الهی ننه کران82882009
دانشگاه تربیت مدرسمعاون پشتیبانی ومنابع انسانیدکترسیدمهدی موسوی82882008
دانشگاه تربیت مدرسمعاون فرهنگی واجتماعیدکترمحمدرضا امین ناصری82883019
دانشگاه تربیت مدرسمعاون دانشجوییدکترمحمدرضا اصلاحچی82884712
دانشگاه تربیت مدرسمعاون آموزشیدکترمحمدرضا کلباسی82883145-4180
دانشگاه تربیت مدرسمدیرروابط عمومیمحمدحسن نصرتیی82883188-3108
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست پارک علم وفناوریدکترفتح اله امی66919151
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست مرکزمطالعات حقوقیدکترمرتضی شهبازی نیا82883650
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست مرکزآموزش زبان فارسیدکتر سعید بزرگ بیگدلی88630232
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست دانشگاهدکترفرهاد دانشجو82882005-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰