دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مدیریت واقتصاددکترخداداد حسینی-
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی مکانیکدکترکیومرث مظاهری بادی82884909
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده حقوقدکترمرتضی شهبازی نیا82883650
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم زیستیدکترخسرو خواجه82884407-4440
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده منابع طبیعی وعلوم دریاییدکترعلیرضا ریاحی بختیاری011-44553101
دانشگاه تربیت مدرسمدیرروابط عمومیمحمدحسن نصرتیی82883188-3108
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست مرکزآموزش زبان فارسیدکتر سعید بزرگ بیگدلی88630232
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزکارآفرینیدکترحمید خداداد حسینی82883620-4621
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پژوهشکده مهندسی آبدکترعلی اکبرصالحی نیشابوری82883998-4342
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شبکه های قدرتدکترحسین سیفی۸۸۰۰۴۵۵۶
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰