دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسمعاون آموزشیدکترمحمدرضا کلباسی82883145-4180
دانشگاه تربیت مدرسمدیرروابط عمومیمحمدحسن نصرتیی82883188-3108
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست دانشکده فناوری های برتردکترسامان حسینخانی82883197
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم پایهدکترنادر علی زاده مطلق عراقی82883460
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی شیمیدکترمهدی رازقی کاشانی82883517
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مواد و معدندکترامیر عبداله زاده82883522
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم پزشکیدکترمنصوره موحدین82883590
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم انسانیدکترغلامحسین غلامحسین زاده82883601
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزکارآفرینیدکترحمید خداداد حسینی82883620-4621
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده حقوقدکترمرتضی شهبازی نیا82883650
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰