دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مدیریت واقتصاددکترخداداد حسینی-
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم زیستیدکترخسرو خواجه82884407-4440
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده کشاورزیدکتررسول واعظ ترشیزی44580500-48290
دانشگاه تربیت مدرسسرپرست دانشکده فناوری های برتردکترسامان حسینخانی82883197
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکترسیدحمید خداداد حسینی82884673
دانشگاه تربیت مدرسرئیس واحد بین المللدکترسیدعباس شجاع الساداتی82884232
دانشگاه تربیت مدرسرییس دانشکده علوم ریاضیدکترسیدمسعود امینی82884716-3493
دانشگاه تربیت مدرسمعاون پشتیبانی ومنابع انسانیدکترسیدمهدی موسوی82882008
دانشگاه تربیت مدرسرئیس پژوهشکده فناوری اطلاعاتدکترسیدکمال چهارسوقی۸۲۸۸۳۹۵۰
دانشگاه تربیت مدرسرئیس مرکزمطالعات مدیریتدکترشعبان الهی82884673
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰