دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده حقوقدکترمرتضی شهبازی نیا82883650
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم انسانیدکترغلامحسین غلامحسین زاده82883601
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم زیستیدکترخسرو خواجه82884407-4440
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم پایهدکترنادر علی زاده مطلق عراقی82883460
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم پزشکیدکترمنصوره موحدین82883590
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده عمران ومحیط زیستدکترمحمود صفار زاده۸۲۸۸۴۹۱۴
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکترسیدحمید خداداد حسینی82884673
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مدیریت واقتصاددکترخداداد حسینی-
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده منابع طبیعی وعلوم دریاییدکترعلیرضا ریاحی بختیاری011-44553101
دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردکترحمیدرضا مومنی82883992
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۰