دانشگاه تبریز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه تبریزسرپرست دانشگاهدکتر صفر نصراله‌زاده041-33393599-
دانشگاه تبریزمعاون پشتیبانی و توسعه منابعدکتر رضا محمدی33341302-33393648-
دانشگاه تبریزمعاون دانشجوییدکتر حسین امامعلیپور33393624-33344277-
دانشگاه تبریزمعاون فرهنگی و اجتماعیدکتر سعید علیزاده33393623-33341144-
دانشگاه تبریزمعاون پژوهش و فناوریدکتر جلال شیری33393630-33344273-
دانشگاه تبریزمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر مصطفی صحرایی3393647-33342110-
دانشگاه تبریزرئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجیدکتر مهدی پور3392161-33341150-
دانشگاه تبریزرئیس دانشکده اقتصاد ، مدیریت و بازرگانیدکتر علیرضا فضل زاده33392350-33392351-
دانشگاه تبریزرئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدکتر یوسف ادیب33392088-33341133-
دانشگاه تبریزرئیس دانشکده علوم ریاضیدکتر سیدحمیدرضا مراثی33392869-33342102-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۳ فروردین ۱۴۰۱