دانشگاه بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه بیرجندسرپرست دانشگاهدکتر احمد لامعی‌گیو056-31021000-
دانشگاه بیرجندمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر سیدجواد حسینی واشان31023000-
دانشگاه بیرجندمعاون دانشجوییدکتر سیدمرتضی موسوی31025000-
دانشگاه بیرجندمعاون پژوهش، فناوری و نوآوریدکتر ابوالفضل اکبرپور31022000-
دانشگاه بیرجندمعاون اداری و مالیدکتر محسن عارفی31024000-
دانشگاه بیرجندمعاون فرهنگی و اجتماعیدکتر سیدحسن فرزانه‌پور31026000-
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر حسن امامی31026101-
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستدکتر محمدرضا رضایی31026501-
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده کشاورزیدکتر مهدی جهانی31027501-
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده فنی و مهندسی فردوسدکتر مهدی تورانی32734001-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۰۲ خرداد ۱۴۰۱