دانشگاه بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه بیرجندرئیس دانشگاهدکتراحمد خامسان056-31021000-
دانشگاه بیرجندمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحسن آیتی31023000-
دانشگاه بیرجندمعاون دانشجوییدکترمحسن خورشیدزاده31025000-
دانشگاه بیرجندمعاون پژوهشی، فناوری و نوآوریدکترحمیدرضا نجفی31022000-
دانشگاه بیرجندمعاون اداری و مالیدکترسیدوحید اسلامی31024000-
دانشگاه بیرجندمعاون فرهنگی واجتماعیدکترعلی زنگویی31026000-
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترحسن امامی32202044-
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده فنی و مهندسی فردوسدکترمصطفی واحدی پور32732000-
دانشگاه بیرجندرئیس دانشکده هنردکترحسین بارانی32227225-
دانشگاه بیرجندمدیر روابط عمومی و اطلاع رسانیدکترسامان فرزین31021101-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.