دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه بزرگمهر قائناترئیس دانشگاه قائناتدکترسیداحسان شکیب056-31006100
دانشگاه بزرگمهر قائناتمعاونت دانشجویی و فرهنگیدکترمیثم کهن ترابی31006300
دانشگاه بزرگمهر قائناتمعاونت آموزشی و پژوهشیدکترمهدی مودودی31006200
دانشگاه بزرگمهر قائناتمسئول روابط عمومیمحمدهادی قاسمی31006104
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۳۹۹