دانشگاه بجنورد

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه بجنوردسرپرست دفتر مرکزی (تهران)امیر مرسلی۲۲۰۵۷۰۶۹
دانشگاه بجنوردمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترابوالفضل سلامی۳۲۲۸۴۶۰۵
دانشگاه بجنوردرئیس دانشگاهدکتراحمد محقر۰۵۸-۳۲۲۸۴۶۰۱
دانشگاه بجنوردرئیس دفترریاست،روابط عمومی و امور بین المللدکترامیدرضا دهقان۳۲۲۸۴۶۳۷
دانشگاه بجنوردمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترجواد هراتی۳۲۲۸۴۶۱۲
دانشگاه بجنوردمعاون اداری مالیدکترحسن ایزانلو۳۲۲۸۴۶۰۴
دانشگاه بجنوردسرپرست معاون دانشجوییدکترمجتبی گودرزی۳۲۲۸۴۶۰۶