دانشگاه اصفهان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه اصفهانسرپرست دانشگاهدکتر حسین هرسیج031-37932001-4-
دانشگاه اصفهانمعاون دانشجوییدکترمرتضی حاج حسینی37932212
دانشگاه اصفهانمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلیدکتریوسف شاقول37932288
دانشگاه اصفهانمعاون پژوهش و فناوریدکتررسول رکنی زاده37932171
دانشگاه اصفهانمعاون اداری مالیدکترولی اله میرخانی37932009
دانشگاه اصفهانمعاون فرهنگی واجتماعیدکترجعفر شانظری37932224
دانشگاه اصفهانرئیس دانشکده اقتصاد وعلوم اداری و اقتصاددکترسعید صمدی37935222
دانشگاه اصفهانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترحسین احمدی کیا37934001
دانشگاه اصفهانرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترمرتضی دهقان نژاد37933100
دانشگاه اصفهانرئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدکترمحمدرضا عابدی37935500
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۰