دانشگاه میبد

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه میبدرئیس دانشگاهدکتر عباس کلانتری خلیل آباد035-33212842-
دانشگاه میبدمعاون آموزشی وپژوهشیدکتر اردوان ارژنگ33212200-
دانشگاه میبدمعاون اداری ومالیدکتررضا رشیدی میبدی33212508-۹-
دانشگاه میبدمعاون دانشجوییدکترعلیرضا فاخرزاد۳۲۳۵۷۵۰۵-۹-
دانشگاه میبدرئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامیدکتریحیی میرحسینی33212816-
دانشگاه میبدرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترمجتبی انصاری33212453-۹-
دانشگاه میبدرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمحمد زارعی محمود آبادی33212686-
دانشگاه میبدمسئول روابط عمومی واموربین المللمهدیه جمشیدی۳۲۳۵۷۵۰۵-۹-
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.