دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

عنوان واحدنوعآدرس سایتاطلاعات تماس مدیرانتلفن خانه
مجتمع آموزش عالی سراوانمجتمع آموزش عالیhttp://www.saravan.ac.ir
کاربردسلول­های بنیادی در سلول درمانی و ترمیم بافت
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاهhttp://www.Nit.ac.ir 011-32332071-5
دانشگاه علم وفناوری مازندراندانشگاهhttps://www.mazust.ac.ir 011-34552000-2011
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملدانشگاهhttp://www.ausmt.ac.ir 011-44153452-44153453-44153455-44150987
دانشگاه شهیدمطهریدانشگاهhttp://motahari.ac.ir// 021-33568787
دانشگاه شاهددانشگاهhttp://www.shahed.ac.ir021-51210
دانشگاه صنعتی شریفدانشگاهhttp://www.sharif.ir 021-66161
دانشگاه جامع امام حسین (ع)دانشگاه وابسته به دستگاه اجراییhttp://www.ihu.ac.ir/ 021-77105076
دانشگاه فرزانگان سمناندانشگاهhttp://fgusem.ac.ir 023-33469424-5-33465664
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.