دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
عنوان واحدنوعآدرس سایتاطلاعات تماس مدیران
دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانساردانشکدهhttp://Khansar-cmc.ac.ir
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)دانشکدهhttp://www.hmu.ac.ir
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)دانشکدهhttp://www.narjesrafsanjan.ir
دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)دانشکدهhttp://www.sunt.ir
دانشکده فنی و مهندسی گرمساردانشکدهhttp://www.ugsr.ir
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگاندانشکدهhttp://www.gut.ac.ir
دانشکده کشاورزی شیرواندانشکدهhttp://cheshirvan.ac.ir//
دانشکده کشاورزی و دام پروی تربت جامدانشکدهhttp://www.tjamcaas.ac.ir//
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دارابدانشکدهhttp://shirazu.ac.ir/darab
دانشگاه اراکدانشگاهhttp://www.araku.ac.ir