دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

عنوان واحدنوعآدرس سایتاطلاعات تماس مدیرانتلفن خانه
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدانشگاه وابسته به دستگاه اجراییhttp://www.srttu.edu 22970060
دانشگاه تهراندانشگاهhttp://www.ut.ac.ir 61111
دانشگاه شهید بهشتیدانشگاهhttp://www.sbu.ac.ir 29901
موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزیموسسهhttp://www.imps.ac.ir22801900-2
دانشگاه تفرش-http://www.tafreshu.ac.ir 0863-6227659
دانشگاه بین‌المللی D.8دانشگاه 081-38380702
دانشگاه فسادانشگاهhttp://www.fasau.ac.ir 071-53150
دانشگاه بیرجنددانشگاهhttp://www.birjand.ac.ir 056-31020000
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)دانشکدهhttp://www.narjesrafsanjan.ir03434356625-28
دانشگاه جیرفتدانشگاهhttp://ujiroft.ac.ir 034-43347070
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱