دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
عنوان واحدنوعآدرس سایتاطلاعات تماس مدیران
دانشگاه تربیت مدرسدانشگاهhttp://www.modares.ac.ir
دانشگاه تفرشhttp://www.tafreshu.ac.ir
دانشگاه تهراندانشگاهhttp://www.ut.ac.ir
دانشگاه جامع امام حسین (ع)دانشگاه وابسته به دستگاه اجراییhttp://www.ihu.ac.ir/
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیدانشگاهhttp://www.uast.ac.ir
دانشگاه جهرمدانشگاهhttp://www.jahromu.ac.ir/
دانشگاه جیرفتدانشگاهhttp://ujiroft.ac.ir
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)دانشگاهhttp://www.abru.ac.ir
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)دانشکدهhttp://www.hmu.ac.ir
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)دانشکدهhttp://www.narjesrafsanjan.ir