دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

عنوان واحدنوعآدرس سایتاطلاعات تماس مدیرانتلفن خانه
دانشگاه تربیت مدرسدانشگاهhttp://www.modares.ac.ir 82880
دانشگاه تفرشhttp://www.tafreshu.ac.ir 0863-6227659
دانشگاه تهراندانشگاهhttp://www.ut.ac.ir 61111
دانشگاه جامع امام حسین (ع)دانشگاه وابسته به دستگاه اجراییhttp://www.ihu.ac.ir/ 021-77105076
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیدانشگاهhttp://www.uast.ac.ir 82779
دانشگاه جهرمدانشگاهhttp://www.jahromu.ac.ir/ ۰۷۱-۵۴۳۷۲۲۵۲
دانشگاه جیرفتدانشگاهhttp://ujiroft.ac.ir 034-43347070
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)دانشگاهhttp://www.abru.ac.ir ۰۶۶-۴۲۴۶۸۳۲۰-۲۱
دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه(س)دانشگاهhttp://www.hmu.ac.ir ۰۲۵-32012
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)دانشکدهhttp://www.narjesrafsanjan.ir03434356625-28
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۴۰۰