دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

عنوان واحدنوعآدرس سایتاطلاعات تماس مدیرانتلفن خانه
دانشگاه فرزانگان سمناندانشگاهhttp://fgusem.ac.ir 023-33469424-5-33465664
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامرکز آموزش عالیhttp://www.bzte.ac.ir 028-33894
دانشگاه جیرفتدانشگاهhttp://ujiroft.ac.ir 034-43347070
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)دانشکدهhttp://www.narjesrafsanjan.ir03434356625-28
دانشگاه بیرجنددانشگاهhttp://www.birjand.ac.ir 056-31020000
دانشگاه فسادانشگاهhttp://www.fasau.ac.ir 071-53150
دانشگاه بین‌المللی D.8دانشگاه 081-38380702
دانشگاه تفرش-http://www.tafreshu.ac.ir 0863-6227659
موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزیموسسهhttp://www.imps.ac.ir22801900-2
دانشگاه شهید بهشتیدانشگاهhttp://www.sbu.ac.ir 29901
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱