دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
عنوان واحدنوعآدرس سایتاطلاعات تماس مدیران
مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرامرکز آموزش عالیhttp://www.bzte.ac.ir
مرکزآموزش عالی لامردمرکز آموزش عالیhttp://www.lamerdhec.ac.ir
مرکزآموزش عالی ممسنیمرکز آموزش عالیhttp://www.mamasaniu.ir
مرکز آموزش عالی محلاتمرکز آموزش عالیhttp://www.mahallat.ac.ir
مرکزآموزش عالی فیروزآبادمرکز آموزش عالیhttp://www.fabad-ihe.ac.ir
مرکزآموزش عالی کاشمرمرکز آموزش عالیhttp://www.ihekashmar.ac.ir
دانشگاه شاهددانشگاهhttp://www.shahed.ac.ir
دانشگاه شهیدمطهریدانشگاهhttp://motahari.ac.ir//
دانشگاه جامع امام حسین (ع)دانشگاه وابسته به دستگاه اجراییhttp://www.ihu.ac.ir/
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملدانشگاهhttp://www.ausmt.ac.ir