دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

عنوان واحدنوعآدرس سایتاطلاعات تماس مدیرانتلفن خانه
علامه محدث نوری۰۱۱-۴۴۵۱۱۸۶۰
دانشگاه مازندراندانشگاهhttp://www.umz.ac.ir ۰۱۱-۳۵۳۰۲۰۰۰-۳۵۳۰۳۰۰۰
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشگاهhttp://www.sanru.ac.ir ۰۱۱-۳۳۶۸۷۹۰۱-۵-۳۳۶۸۷۵۷۴-۶
مرکز پژوهشی مدیریت صنعتی ایران88882425
دانشگاه تربیت مدرسدانشگاهhttp://www.modares.ac.ir 82880
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیدانشگاهhttp://www.uast.ac.ir 82779
دانشگاه علم و صنعت ایراندانشگاهhttp://www.iust.ac.ir 77240540-50 تلفن گویا 9-77451500 اتصال به کاربر
دانشگاه فرماندهی و ستاد آجادانشگاهhttp://dafoosaja.ac.ir66401152
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران)مجتمع آموزش عالیhttp://www.Nahgu.ac.ir 43213200-9
دانشگاه فنی وحرفه ایدانشگاهhttp://www.tvu.ac.ir42350000
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱