نظرسنجی سرعت، کیفیت و میزان موثر بودن راهنمای سامانه‌ها در میز خدمت

 • 0
 • خدمات*
  1
 • 20
 • میزان رضایت*ضعیفمتوسطزیادبسیار زیاد
  لطفا میزان رضایت خود در خصوص سرعت انجام خدمت فوق را اعلام نمایید
  لطفا نظر خود را در خصوص کیفیت انجام خدمت فوق اعلام نمایید
  لطفا رضایت خود را در خصوص میزان موثر بودن راهنمای سامانه خدمت فوق اعلام نمایید
  21
 • 22
 • آیا برای دریافت این خدمت مراجعه حضوری هم داشته اید ؟*
  23
 • چنانچه در خصوص نحوه ارائه این خدمت و روش انجام کار نظر یا پیشنهادی دارید ارائه فرمایید*
  24