پرسش‌های متداول


آیا ترفیع دوران سربازی موضوع تبصره ۱ ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، لزوماً باید در بدو استخدام رسمی آزمایشی اعطاء گردد؟ در صورت اعطای آن در دوره پیمانی، آیا جزء ۵ پایه پیمانی محسوب می‌گردد؟

با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۵۲ آیین‌نامه یادشده، به اعضای رسمی و پیمانی مشمول ماده ۱۱ آیین‌نامه، در ازای ارائه کارت پایان‌خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام ۱ پایه ترفیع علاوه بر موارد مندرج در بندهای فوق تعلق می‌گیرد.

آیا مقامات موضوع ماده ۷۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برای تبدیل وضعیت خود از پیمانی به رسمی نیازمند احراز امتیازات آموزشی می باشند؟

مطابق بند ۱ ماده ۲۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، واحد موظف هیات علمی آموزشی مقامات سیاسی موضوع ماده ۷۹، صفر می‌باشد. همچنین مطابق تبصره ۳ ماده ۷۹ آیین‌نامه مذکور، ترفیع سالیانه استحقاقی اعضای موضوع این ماده، بدون نیاز به ارزیابی اعطاء می‌شود. در نتیجه مقامات موضوع ماده ۷۹ از تکلیف احراز امتیاز آموزشی، معاف می‌باشند

آیا ویزا کارت از طریق بانک ملی برای اعضاء هیات ملی انجام می شود؟

خیر با توجه به تحریم بانک ملی صدور کارت ارزی تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود

اداره استخدام و بازنشستگی - سؤال: خواهشمند است در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی ارائه طریق فرمائید.

پاسخ: تبدیل وضعیت اینگونه کارکنان در صورت ابلاغ مجوزهای استخدامی و شرکت در آزمون های استخدامی امکانپذیر است.

اداره استخدام و بازنشستگی سوال: دستگاه اجرایی مکلف به موافقت با ماموریت آموزشی کدام یک از موارد ایثارگری می باشند؟

جانبازان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر، همچنین رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام بصورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی بصورت تمام وقت و یا نیمه وقت می باشند.

اداره امور عمومی سوال: نحوه در خواست پذیرایی جهت مراسم ها و میهمانی ها چگونه است؟

۱- در خواست مکتوب واحد مربوط به اداره کل امور اداری ۲- ارجاع مدیر کل محترم به اداره امور عمومی جهت رزرو سالن ۳- هماهنگی با واحد مربوط با توجه به نیاز و طبقه بندی میهمانان جهت پذیرایی ۴- مشخص نمودن نوع پذیرایی (میوه، غذا، دسر...) ۵- تکمیل فرم مربوطه و ارجاع به اداره کارپردازی جهت خرید ۶- آماده کردن نیروی مخصوص پذیرایی و توجیه آنها ۷- هماهنگی با حراست و تاسیسات و نیروی انتظامی و روابط عمومی جهت هرچه بهتر برگزاری جلسه

اداره امور عمومی سوال: نحوه اختصاص پارکینگ طبقاتی به کارکنان وزارت علوم چگونه است؟

نحوه اختصاص پارکینگ طبقاتی بر اساس ابلاغ رسمی و یا حکم کارگزینی افراد می باشد که به شرح ذیل ارائه می شود. ۱- معاونین وزیر ۲- مشاورین وزیر ۳- مشاورین معاونین وزیر ۴- مدیران کل ۵- معاونین مدیر کل ۶- روسای ادارات با حکم کارگزینی و بالای ۲۵ سال سابقه کار و معرفی نامه کتبی از معاونت مربوطه با توجه به سهمیه.

اداره انتصابات سوال: خواهشمند است در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان (مازاد بر ۶ ماه) راهنمایی فرمائید.

پاسخ: به استناد استعلام بعمل آمده از دفتر حقوقی وزارت متبوع، دستگاههای دولتی مکلف به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مازاد بر ۶ ماه می باشند. تصویر نامه های دفتر حقوقی و رای شماره ۱۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان در قسمت خدمات اداری، پشتیبانی و منابع انسانی اداره انتصابات آئین نامه و مصوبات پیوست می باشد.

اداره نقلیه سوال: نحوه پرداخت هزینه های مربوط به تعمیرات اتومبیل در اختیار مقامات و نیز سوخت خودروها چگونه است؟

پاسخ تعمیرات: استفاده کننده از خودرو سازمانی، عیوب وسیله نقلیه را با درخواست کتبی به اداره کل امور اداری اعلام می کند، عیوب توسط کاردان فنی شناسایی شده و به تأیید رئیس اداره نقلیه می رسد. سپس رئیس اداره کارپردازی و مدیرکل امور اداری پس از تأیید وسیله نقلیه به تعمیرگاه اعزام می شود. در خصوص پرداخت سوخت فرد استفاده کننده از خودرو با درخواست کتبی و اعلام کیلومتر طی شده به رئیس اداره نقلیه و بررسی اداره نقلیه در خصوص کیلومتر طی شده برابر ضوابط و دستورالعمل وزارت دارایی محاسبه و هزینه سوخت مصرفی به فرد درخواست کننده پرداخت می شود.

اداره نقلیه سوال: نحوه درخواست خودرو جهت انجام مأموریتهای درون شهری و برون شهری چگونه است؟

پاسخ: در خصوص مأموریت های درون شهری، ابتدا واحد درخواست کننده با تکمیل فرم مربوط در سامانه الکترونیکی حمل و نقل و تایید آن توسط مدیر کل مربوطه و ارسال آن به واحد توزیع خودرو این امر نجام می پذیرد و در مورد مأموریتهای برون شهری با درخواست کتبی از مدیرکل امور اداری و پس از موافقت مدیر کل امور اداری و ارجاع آن به اداره نقلیه انجام می شود.

اداره کارپردازی سوال: در خصوص حد نصاب معاملات قانون برگزاری مناقصات مصوبه دولت به چه صورت است؟

هیئت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می‌گردد: ۱- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۳۹) ریال باشد. ۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳۹۰ ر ۱) ریال تجاوز نکند. ۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳۹۰ ر ۱) ریال باشد. ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می یابد.

از چه طریق میتوان اشکالات سیستم سادا را پیگیری و رفع نمود؟

چنانچه شما کاربر داخلی میباشید میبایست با شماره تلفن ۳۴۱۸ و چنانچه کاربر خارج از ستاد میباشید با داخلی ۸۲۲۳۳۴۱۸ خانم پور سجادی تماس حاصل نمایید.

اسم جدید دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی چیست؟

دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی

افزایش وام مسکن اعضاء هیات علمی به کجا رسید

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جواب نداده

پایه‌های دوره تعهد مطابق تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی در چه زمانی اعطاء می‌گردد؟ (بعد از استخدام رسمی یا در حین استخدام یا همان وقت طرح سربازی) در صورت اعطای پایه در زمان استخدام، سقف پایه‌های اعطایی با احتساب پایه‌های دوره‌ی سربازی

پایه‌های دوره تعهد مطابق تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی در چه زمانی اعطاء می‌گردد؟ (بعد از استخدام رسمی یا در حین استخدام یا همان وقت طرح سربازی) در صورت اعطای پایه در زمان استخدام، سقف پایه‌های اعطایی با احتساب پایه‌های دوره‌ی سربازی (تعهد) چند پایه می‌باشد؟ مستفاد از تبصره ۲ ماده ۵۲ و تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه فوق‌الذکر، زمان اعطای پایه دوره تعهد به اعضای هیأت علمی پیمانی (به استثنای اعضای پیمانی مشمول ماده ۱۱ آیین‌نامه) از تاریخ تبدیل وضعیت آنان از پیمانی به رسمی آزمایشی با رعایت حداکثر ۵ پایه استحقاقی در پنج سال خدمت پیمانی علاوه بر پایه استحقاقی بدواستخدامی می‌باشد و به مشمولین ماده ۱۱ آیین‌نامه، از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد تعلق می‌گیرد.

پرسش و پاسخ دفتر ارتباط با صنعت

پرسش و پاسخ دفتر ارتباط با صنعت

پیگیری درخواست انتقال و مهمانی دانشجویان درحوزه وظایف کدام دفتر است؟

سامانه نقل و انتقال دانشجویان از سازمان دانشجویان

تعداد اعضای هیات موسس جهت تاسیس موسسه غیر انتفاعی چند نفر است؟

۹-۷ نفر

چه مدارکی جهت تاسیس انجمن علمی مورد نیاز می باشد؟

۱- فرم خلاصه وضعیت ۲- لیست اعضاء هسئت موسس ۳ طرح توجیه تاسیس انجمن در رشته مورد نظر

در صورت فراموش شدن رمز عبور سامانه سادا چه کنیم؟

حتماً" میبایست طی نامه ای محرمانه به مدیر که دفتر فناوری اطلاعات اعلام و با تماس با شماره تلفن ۳۴۱۸ پیگیری لازم را به عمل آوریم

سقف اعطای پایه‌های استحقاقی دوره پیمانی اعضای هیات علمی مطابق بند (۱) ماده (۵۲) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی با لحاظ یک پایه از بدو استخدام چند پایه می‌باشد؟

با استناد به بند (۱) ماده (۵۲) آیین‌نامه مذکور، سقف پایه‌های استحقاقی اعضای هیأت علمی پیمانی شاغل به کار، با لحاظ کسب حداقل امتیاز مندرج در "دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی" حداکثر ۵ پایه استحقاقی درپنج سال خدمت پیمانی علاوه بر پایه استحقاقی بدو استخدام (موضوع تبصره (۴) ماده (۵۵) آیین نامه مذکور) می‌باشد.

مدرک اعضای هیات موسس برای تاسیس موسسه غیر انتفاعی چگونه باید باشد؟

وجود حداقل ۳ نفر هیات علمی که ۲ نفر از آنها با مرتبه دانشیار باشد الزامیست.

نحوه برقراری ارتباط با معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به چه صورتی است؟

تهــران / شهرک قـدس / میدان صنعت / بلوار خـوردین / خیابان هرمزان / نبش پیروزان جنوبی / ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری / طبقه 12 / معاونت فرهنـگی واجتمـاعی تلفــــن: 82233202 و 82233200- 021 دورنـگار: 82233209 - 021