مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۴/۰۴/۲۴
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) ویژه خواهراندانشگاه - دولتیقمقم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد اسلامیگیلانآستارا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردانشگاه آزاد اسلامیزنجانابهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیاراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکاندانشگاه آزاد اسلامییزداردکان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرددانشگاه آزاد اسلامیلرستانبروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرادانشگاه آزاد اسلامیقزوینبوئین زهرا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغاندانشگاه آزاد اسلامیاردبیلپارس‌آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامدانشگاه آزاد اسلامیخراسان رضویتربت جام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشگاه آزاد اسلامیگیلانرشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقاندانشگاه آزاد اسلامیفارسزرقان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامیزنجانزنجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیساوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستاندانشگاه آزاد اسلامیفارسسروستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجدانشگاه آزاد اسلامیکردستانسنندج