مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۴/۰۴/۲۴
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) ویژه خواهراندانشگاه - دولتیقمقم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد اسلامیگیلانآستارا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابادهدانشگاه آزاد اسلامیفارسآباده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردانشگاه آزاد اسلامیزنجانابهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرددانشگاه آزاد اسلامیلرستانبروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرادانشگاه آزاد اسلامیقزوینبوئین زهرا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامدانشگاه آزاد اسلامیخراسان رضویتربت جام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشگاه آزاد اسلامیگیلانرشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامیزنجانزنجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیساوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجدانشگاه آزاد اسلامیکردستانسنندج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسدانشگاه آزاد اسلامیتهرانقدس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسیدانشگاه آزاد اسلامیاصفهانمبارکه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرریدانشگاه آزاد اسلامیتهرانشهرری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرواندانشگاه آزاد اسلامیخراسان شمالیشیروان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبسدانشگاه آزاد اسلامیخراسان جنوبیطبس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران