حسابداری (مالیاتی - دولتی )


مقطع تحصیلیکاردانی ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۷۶/۰۴/۲۲
گروه تحصیلیعلمی و کاربردی
زیر گروه تحصیلیمدیریت و خدمات اجتماعی
شماره مصوبه۳۴۴
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی حسابداری (مالیاتی - دولتی )

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اقلیددانشگاه فنی و حرفه ایفارساقلید
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران علی آباد کتولدانشگاه فنی و حرفه ایگلستانعلی آباد
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرادانشگاه آزاد اسلامیقزوینبوئین زهرا
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راغب اصفهانیموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاصفهاناصفهان