علمی کاربردی حسابداری


مقطع تحصیلیکارشناسی ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۸۰/۰۷/۰۱
گروه تحصیلیعلوم اجتماعی
زیر گروه تحصیلیحسابداری
شماره مصوبه۴۱۴
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی علمی کاربردی حسابداری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک (امیر کبیر)دانشگاه فنی و حرفه ایمرکزیاراک
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرددانشگاه فنی و حرفه ایچهارمحال و بختیاریشهرکرد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران نیشابوردانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضوینیشابور
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران آباده (امام خمینی )دانشگاه فنی و حرفه ایفارسآباده
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران تهران (شماره 2)-شهید شمسی پوردانشگاه فنی و حرفه ایتهرانتهران
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران سقزدانشگاه فنی و حرفه ایکردستانسقز
دانشکده فنی حرفه ای پسران صومعه سرادانشگاه فنی و حرفه ایگیلانصومعه سرا
دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمان(شهیدچمران)دانشگاه فنی و حرفه ایکرمانکرمان
دانشکده فنی و حرفه ای پسران محمود آباددانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانمحمود آباد - مازندران
دانشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک شیراز (شهید باهنر)دانشگاه فنی و حرفه ایفارسشیراز
دانشکده فنی وحرفه ای پسران کردکویدانشگاه فنی و حرفه ایگلستانکردکوی
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آباده طشکدانشگاه آزاد اسلامیفارسآباده طشک
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اسفرایندانشگاه آزاد اسلامیخراسان شمالیاسفراین
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اسلام آباد غربدانشگاه آزاد اسلامیکرمانشاهاسلام‌آباد غرب
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پیرانشهردانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیپیرانشهر
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز حاجی آباددانشگاه آزاد اسلامیهرمزگانحاجی‌آباد
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز دلواردانشگاه آزاد اسلامیبوشهردلوار
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زوارهدانشگاه آزاد اسلامیاصفهانزواره
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقروکلیاییدانشگاه آزاد اسلامیکرمانشاهسنقر