مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۵/۱۱/۲۳
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه۸۸۲
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مطالعات استراتژیکدانشگاه آزاد اسلامیخراسان جنوبیقائنات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه الزهرا(س)دانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهراندانشگاه پیام نورتهرانتهران
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب-علوم انسانی(اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)دانشگاه پیام نورتهرانتهران
دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشمدانشگاه پیام نورهرمزگانقشم
دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه تهراندانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه خوارزمیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشگاه - دولتیسیستان و بلوچستانزاهدان
دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه صنعتی امیر کبیردانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه علم و صنعت ایراندانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه - دولتیخراسان رضویمشهد
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی فارابیدانشگاههای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازیالبرزکرج
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی مهرالبرزدانشگاههای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازیتهرانتهران
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تعالیموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقمقم
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی میزانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیآذربایجان شرقیتبریز
موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی نیماموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانمحمود آباد - مازندران