مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۵/۱۱/۲۳
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه۸۸۲
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مطالعات استراتژیکدانشگاه آزاد اسلامیخراسان جنوبیقائنات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجنددانشگاه آزاد اسلامیخراسان جنوبیبیرجند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه الزهرا(س)دانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه پیام نور مرکز پرنددانشگاه پیام نورتهرانشهر جدید پرند
دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهراندانشگاه پیام نورتهرانتهران
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب-علوم انسانی(اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)دانشگاه پیام نورتهرانتهران
دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشمدانشگاه پیام نورهرمزگانقشم
دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه تهراندانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه خوارزمیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشگاه - دولتیسیستان و بلوچستانزاهدان
دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه صنعتی امیر کبیردانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه علم و صنعت ایراندانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه - دولتیخراسان رضویمشهد
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی فارابیدانشگاههای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازیالبرزکرج