حسابداری


مقطع تحصیلیکارشناسی پیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۶/۰۲/۱۶
گروه تحصیلیعلوم اجتماعی
زیر گروه تحصیلیحسابداری
شماره مصوبه۱۳۹۶۰۲۱۶
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی حسابداری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۷۵ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) ویژه خواهراندانشگاه - دولتیقمقم
دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی )دانشگاه فنی و حرفه ایتهرانتهران
دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی امام رضاموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بهاردانشگاه آزاد اسلامیهمدانبهار
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز درگزدانشگاه آزاد اسلامیخراسان رضویدرگز
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز روانسردانشگاه آزاد اسلامیکرمانشاهروانسر
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زرندیهدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیزرندیه
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زوارهدانشگاه آزاد اسلامیاصفهانزواره
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سامندانشگاه آزاد اسلامیهمدانسامن
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سراواندانشگاه آزاد اسلامیسیستان و بلوچستانسراوان
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقروکلیاییدانشگاه آزاد اسلامیکرمانشاهسنقر
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شهریاردانشگاه آزاد اسلامیتهرانشهریار
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صحنهدانشگاه آزاد اسلامیکرمانشاهصحنه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غربدانشگاه آزاد اسلامیایلامایوان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباداندانشگاه آزاد اسلامیخوزستانآبادان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهردانشگاه آزاد اسلامیگلستانآزادشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد اسلامیگیلانآستارا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیهدانشگاه آزاد اسلامیگیلانآستانه اشرفیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملیدانشگاه آزاد اسلامیمازندرانآمل