دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای زیر گروه تحصیلی فرهنگ و هنر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶۶ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 ارومیهدانشگاه فنی و حرفه ایآذربایجان غربیارومیه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 کرمانشاهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهکرمانشاه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 همداندانشگاه فنی و حرفه ایهمدانهمدان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحججدانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویمشهد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان - سروشدانشگاه فنی و حرفه ایاصفهاناصفهان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساریدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانساری
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز- شهید رجاییدانشگاه فنی و حرفه ایفارسشیراز
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد- امام علی(ع)دانشگاه فنی و حرفه اییزدیزد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرددانشگاه فنی و حرفه ایچهارمحال و بختیاریشهرکرد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرجدانشگاه فنی و حرفه ایالبرزکرج
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجاندانشگاه فنی و حرفه ایگیلانلاهیجان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران میبد - امام خمینی (ره)دانشگاه فنی و حرفه اییزدمیبد
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیهدانشگاه فنی و حرفه ایآذربایجان غربیارومیه
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اصفهاندانشگاه فنی و حرفه ایاصفهاناصفهان
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اقلیددانشگاه فنی و حرفه ایفارساقلید
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباسدانشگاه فنی و حرفه ایهرمزگانبندرعباس
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران-ولیعصر(عج)دانشگاه فنی و حرفه ایتهرانتهران
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران جونقاندانشگاه فنی و حرفه ایچهارمحال و بختیاریفارسان

رشته های تحصیلی زیر گروه فرهنگ و هنر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۸ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
تئاتر – ادبیات نمایشیکاردانی پیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
حرفه ای بازیگریکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۶/۰۳/۲۳
حرفه ای دوخت های سنتی ایرانکاردانی ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۴
حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوختکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۴
طراحی پوشاککاردانی ناپیوسته۱۳۷۹/۰۸/۰۸
طراحی پوشاککاردانی پیوسته۱۳۷۹/۰۸/۰۸
طراحی دوخت – طراحی دوختکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۷/۱۶
طراحی لباسکاردانی پیوسته۱۳۷۸/۰۴/۲۰
طراحی و ساخت طلا و جواهرکاردانی پیوسته۱۳۷۸/۰۵/۰۳
فرش دستبافکاردانی پیوسته۱۳۹۰/۱۰/۰۷
فیلم سازی – تدوینکاردانی پیوسته۱۳۷۸/۰۴/۲۰
فیلم سازی – عکاسی و فیلم برداریکاردانی پیوسته۱۳۷۸/۰۴/۲۰
فیلم سازی – کمک کارگردانیکاردانی پیوسته۱۳۷۸/۰۴/۲۰
فیلم سازی – نقاشی متحرککاردانی پیوسته۱۳۷۸/۰۴/۲۰
کاردانی حرفه ای آشپزیکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۰۶/۱۹
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۰۶/۱۹
کاردانی حرفه ای امور فرهنگی – امور موزهکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۱۰/۱۰
کاردانی حرفه ای امور فرهنگی – ویراستاریکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۱۰/۱۰
کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۰۶/۱۹
کاردانی حرفه ای انیمیشنکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۰۶/۱۹