دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای زیر گروه تحصیلی مدیریت و خدمات اجتماعی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸۱ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 کرمانشاهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهکرمانشاه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 ارومیهدانشگاه فنی و حرفه ایآذربایجان غربیارومیه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک (امیر کبیر)دانشگاه فنی و حرفه ایمرکزیاراک
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اسلام آباد غربدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهاسلام‌آباد غرب
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بوشهردانشگاه فنی و حرفه ایبوشهربوشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران خلخالدانشگاه فنی و حرفه ایاردبیلخلخال
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سبزواردانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویسبزوار
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سمناندانشگاه فنی و حرفه ایسمنانسمنان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 کرمانشاهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهکرمانشاه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 همداندانشگاه فنی و حرفه ایهمدانهمدان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحججدانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویمشهد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان - سروشدانشگاه فنی و حرفه ایاصفهاناصفهان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اهواز- شهدادانشگاه فنی و حرفه ایخوزستاناهواز
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساریدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانساری
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد- امام علی(ع)دانشگاه فنی و حرفه اییزدیزد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرددانشگاه فنی و حرفه ایچهارمحال و بختیاریشهرکرد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شیرواندانشگاه فنی و حرفه ایخراسان شمالیشیروان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران صفادشت - امام علی (ع)دانشگاه فنی و حرفه ایتهرانصفادشت
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قائندانشگاه فنی و حرفه ایخراسان جنوبیقائنات

رشته های تحصیلی زیر گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
امور اداریکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۴/۲۵
اموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۷/۰۴/۰۱
تربیت بدنیکاردانی پیوسته۱۳۸۱/۰۲/۲۹
تربیت بدنی مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۰۶/۱۹
تسهیل گری توانبخشی مبتنی بر جامعهکاردانی ناپیوسته۱۳۹۶/۱۰/۱۲
حرفه ای امور دفتریکاردانی ناپیوسته۱۳۹۶/۰۳/۲۳
حرفه ای پدافند غیرعاملکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۶/۰۳/۲۳
حرفه ای تربیت مربی پایه بدنسازی معلولینکاردانی ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۴
حرفه ای تربیت مربی پایه دو و میدانی معلولینکاردانی ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۴
حرفه ای تربیت مربی پایه والیبال معلولینکاردانی ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۴
حرفه ای حسابداری سلامتکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۴
حرفه ای مدیریت آماد و کنترل اموال در نیروی انتظامیکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۶/۰۳/۲۳
حرفه ای مدیریت تامین و فروش محصولات غذاییکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۶/۰۳/۲۳
حرفه ای مدیریت ترابری در نیروی انتظامیکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۶/۰۳/۲۳
حرفه ای مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللیکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۴
حرفه ای مدیریت دفتریکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۶/۰۳/۲۳
حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتیکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۶/۰۳/۲۳
حسابداریکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
حسابداریکاردانی ناپیوسته۱۳۶۶/۰۶/۲۱
حسابداری (مالیاتی - دولتی )کاردانی ناپیوسته۱۳۷۶/۰۴/۲۲