دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای زیر گروه تحصیلی صنعت

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۱۳ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 کرمانشاهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهکرمانشاه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 ارومیهدانشگاه فنی و حرفه ایآذربایجان غربیارومیه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آملدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانآمل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ابر کوهدانشگاه فنی و حرفه اییزدابرکوه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک (امیر کبیر)دانشگاه فنی و حرفه ایمرکزیاراک
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ارزوئیهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانارزوئیه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اسلام آباد غربدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهاسلام‌آباد غرب
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بوشهردانشگاه فنی و حرفه ایبوشهربوشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران تفتدانشگاه فنی و حرفه اییزدتفت
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران خلخالدانشگاه فنی و حرفه ایاردبیلخلخال
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران دزفولدانشگاه فنی و حرفه ایخوزستاندزفول
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران زابلدانشگاه فنی و حرفه ایسیستان و بلوچستانزابل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران زنجاندانشگاه فنی و حرفه ایزنجانزنجان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سبزواردانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویسبزوار
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سمناندانشگاه فنی و حرفه ایسمنانسمنان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 کرمانشاهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهکرمانشاه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 همداندانشگاه فنی و حرفه ایهمدانهمدان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحججدانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویمشهد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 همداندانشگاه فنی و حرفه ایهمدانهمدان

رشته های تحصیلی زیر گروه صنعت

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸۲ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
الکتروتکنیک – تأسیسات الکتریکیکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
الکترونیککاردانی ناپیوسته۱۳۶۶/۱۰/۰۵
الکترونیک – الکترونیک عمومیکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
الکترونیک – مخابرات دریاییکاردانی پیوسته۱۳۷۸/۱۲/۱۵
ایمنی صنعتی و محیط کارکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۵/۰۲/۰۲
تأسیسات – تبریدکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
تأسیسات – تهویه مطبوعکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
تاسیسات تهویه و تبریدکاردانی ناپیوسته۱۳۶۲/۱۲/۱۳
ساخت و تولید – قالبسازیکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
ساخت و تولید – ماشین ابزارکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
ساختمان – کارهای عمومی ساختمانکاردانی پیوسته۱۳۷۸/۱۲/۱۵
صنایع چوب و کاغذ – سازه های چوبیکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
صنایع شیمیایی-صنایع شیمیاییکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۸
صنایع فلزی – جوشکاریکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
صنایع نساجی – صنایع نساجیکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۸
طراحی و ساخت طلا و جواهراتکاردانی ناپیوسته۱۳۹۴/۰۳/۱۶
فنی سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگردکاردانی ناپیوسته۱۳۹۶/۰۳/۲۳
فنی نگهداری و تعمیر بالگردکاردانی ناپیوسته۱۳۹۶/۰۳/۲۶
کاردانی فنی ممیزی انرژی – ساختمانکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۱۰/۱۰
کاردانی فنی آسانسور و پله­ برقیکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۰۶/۱۹